Russian-Finnish Business Club Oy on perustettu ja rekisteröity vuoden 1997 alussa Lappeenrannan kaupunkiin. Se yhdistää liikemiehiä sekä Venäjän että Suomen viranomaisia, joilla on mahdollisuus myötävaikuttaa kansainvälisessä liiketoiminnassa syntyvien (periaatteellisten) ongelmien ratkaisemiseen.

Klubi auttaa suomalaisia yrityksiä valitsemaan Venäjältä, niiden edut huomioonottaen, potentiaalisia liikekumppaneita. Klubi auttaa myös Venäjällä yritystoimintansa jo aloittaneita suomalaisia yrityksiä (Venäjälle suuntautuvassa) liiketoiminnassa syntyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Vuonna 1997-2000 Venäläis-Suomalainen Liikeklubi piti yhteistyössä Etelä-Karjalan Kauppakamarin kanssa kaksikymmentäkaksi (22) liikekokousta, joissa oli läsna n. 200 suomalaisen ja venäläisen yrityksen johtajaa. Monet heistä ovat jo löytäneet liikekumppaneita ja tehneet hyviä kauppoja.

Klubin päätoimialana on säännöllisten kokousten järjestäminen suomalaisten ja venäläisten liikemiesten välillä. Naihin kutsutaan Klubin jäsenyritysten potentiaalisia liikekumppaneita. Tälläisissä luontevissa tapaamisissa järjestetään Klubin jäsenyritysten ja Klubiin kutsuttujen yritysten esittelyjä, solmitaan uusia yhteyksiä, annetaan tietoja ja neuvoja.

Jäsenpaketin hinta on €600 ja se sisaltää Liikeklubin jäsenkortin, joka oikeuttaa Teidat osallistumaan Klubin liikekokouksiin, etsimään ja antamaan Teille tilauksenne mukaan tietoja 2 - 3 potentiaalisesta kumppanista seka saamaan neuvoja Venäjälle suuntautuvaan liiketoimintaan liittyvistä kysymyksistä.

Liikeklubi tarjoaa jäsenille seuraavia ilmaisia palveluja:
 1. Liikealan konsultointi ryhmille ja eri henkiloille kutsumalla valtionelinten vastaavien yksikköjen johtajia
 2. Auttaminen suomalais-venäläiseen liiketoimintaan liittyvien vaikeiden ongelmien ratkaisemisessa tarvittavien valtiollisten elimien kanssa.
 3. Pyynnöstä järjestetään tapaamisia eri tason valtiollisten elinten ja liikeyritysten johtajien kanssa Klubin toimistossa tai muualla.
 4. Tarvittaessa järjestetään yksilökohtaisia tapaamisia liikekumppanien kanssa Klubin jäsenyyden nojalla.
 5. Autetaan kehittämään yhteyksiä molempien maiden joukkotiedotusvälineisiin mainonnan kehittämiseksi.
 6. Mahdollisuus käyttää Klubin toimistotila yhteysvälineitä ja toimistolaitteita neuvotteluja ja yhteyksiä varten Pietarissa.
 7. Auttaminen kutsujen hankkimisessa Venäjän/ Suomen viisumia varten
 8. Auttaminen hotellihuoneiden varaamisessa ja majoittumisessa hotelliin
 9. Vastaanotto lento-, rautatie-, meri-, joki- ja linja-autoasemilla seka edelleenopastaminen Pietarissa
Liikeklubi tarjoaa jäsenille seuraavia maksullisia lisäpalveluja:
 1. Klubin jäsenyrityksien edustustojen avaaminen Venäjällä.
 2. Mainosvideoiden valmistaminen ja esittäminen venäläisillä TV-kanavilla.
 3. Venäjälle suuntautuvan yritystoiminnan erikoispiirteitä käsittelevä seminaarisarja.
 4. Neuvottelutulkkauspalvelut, asiakirjojen kääntäminen, laillistaminen ja vahvistaminen notariaateissa.
Uskomme, että jäsenyys Venäläis-Suomalaisessa Liikeklubissa kiinnostaa Teitä, on eduksi yrityksellenne ja auttaa Teitä saavuttamaan yhä parempia tuloksia liiketoiminnassanne!
Oheistamme jäsentietolomakkeen.

Johtokunta

Jukka Pesu (1997-2000)
Andrei Sokolinski
Veli-Pekka Päivanen (1997-2000)
Aleksandr Borissoglebski
Verna Huoso
Aleksei Drigin

Henkilökunta

Andrei Sokolinski, toimitusjohtaja
Sergei Danilin, manageri
Vladimir Cherepanov, manageri
Dmitri Troshenko, tulkki